Terms & Conditions

1. Definiții

Următorii termeni folosiți în prezentul document vor avea următorul înțeles (cu excepția situației în care aceștia sunt folosiți în mod vădit în alt sens):

 1. “Aplicații” – Aplicația “Nom Nom Admin” disponibilă la adresa admin.nomnom-app.com, împreună cu aplicațiile pentru dispozitiv mobil “Nom Nom” și “Nom Nom Waiter”, disponibile în Apple App Store și în Google Play.
 2. “Nom Nom” și/sau “Noi” – Nom Nom d.o.o., o societate croată, OIB 62444693223, cu sediul în Savska cesta 41, Zagreb, în calitate de deținător al Aplicațiilor. Nom Nom deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Aplicațiilor, precum și dreptul de comercializare a acestestora;
 3. “Dispozitiv mobil” – telefonul sau tableta pe care una (sau mai multe) dintre Aplicații este descărcată, instalată și/sau utilizată;
 4. “Web Site-ul” – Web site-ul accesibil la adresele nomnom-app.com și nomnom-app.ro;
 5. “Servicii” – Serviciile oferite de către Nom Nom Utilizatorului prin intermediul Aplicațiilor;
 6. “Termeni și condiții” și/sau “T&C” – prezentul document, Politica de Confidențialitate precum și orice alte documente disponibile în cadrul Platformei Nom Nom care reglementează relația juridică dintre Nom Nom și Utilizatori;
 7. “Platforma” – Web site-ul, Aplicațiile și orice servicii adiacente acestora, oferite de către Nom Nom sau terți cu scopul de a fi folosite împreună;
 8. “Local” – Orice restaurant, pub, cafenea, bar, club și/sau alte unități listate in cadrul Aplicațiilor în scopul de a oferii servicii comerciale Utilizatorilor;
 9. “Administrator” – Administratorul Localului, sau orice persoană împuternicită de către Local pentru a administra contul, informațiile și configurațiile Localului din Platforma, precum și pentru a putea interacționa cu Nom Nom în calitate de reprezentant oficial al societății comerciale care deține drepturile asupra Localului;
 10. “Ospătar” – Angajat al Localului care servește consumatorii și încasează contravaloarea consumației, fie prin intermediul Aplicației, fie fără ajutorul acesteia;
 11. “Utilizator” – orice persoană care folosește orice parte a Platformei sau Serviciilor, indiferent dacă aceasta are sau nu un cont de utilizator;
 12. “Cont de Utilizator” – contul pe care orice utilizator îl poate crea în Platformă pentru a putea folosii Platforma;
 13. “Utilizator Înregistrat” – orice Utilizator care a creat un Cont de Utilizator, astfel cum este definit în secțiunea 5 de mai jos;

2. Acceptarea Termenilor și Condițiilor și modificarea acestora

Prezentul document are natura juridică a unui contract la distanță încheiat între dumneavoastră în calitate de Utilizator și Nom Nom în calitate de deținător al Aplicației.

Acești Termeni și Condiții guvernează accesul dumneavoastră la și utilizarea Platformei și vă informează cu privire la condițiile în care Nom Nom vă prestează servicii prin intermediul Platformei.

Termenii și Condițiile trebuie să fie citite împreună cu Politica de Confidențialitate și ambele documente pot face obiectul modificărilor periodice. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă conformați cu ultima versiune din Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate în vigoare în orice moment. Prin accesarea sau utilizarea Serviciilor sunteți de acord să fiți obligați de clauzele stipulate.

Textul acestor Termeni și Condiții de Utilizare este disponibil pe Internet la adresa https://api.nomnom-app.com/1.0/general/terms-and-conditions/nom-nom-mobile-client/active?culture=ro într-un format care permite stocarea și reproducerea acestora. Un link către pagina de internet care conține textul acestor Termeni și Condiții de Utilizare este afișat pe Web Site și în meniul lateral al Aplicațiilor. Cu fiecare utilizare a informațiilor, serviciilor și resurselor Web Site-ului sau ale Aplicațiile, inclusiv prin deschiderea unei pagini de internet a Web Site-ului sau a unei secțiuni din Aplicații, sau prin apăsarea click pe un link afișat pe Web Site sau într-o acțiune în cadrul Aplicațiilor, Utilizatorul recunoaște și acceptă că a citit acești Termeni și Condiții, este de acord în mod expres cu aceștia și se obligă să îi respecte. Termenii și Condițiile vă vor fi puși la dispoziție la momentul la care vă veți crea Contul de Utilizator.

Pentru oricare întrebări privind Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la contact@nomnom-app.com. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții în întregime vă rugăm să nu utilizați Serviciile noastre.

3. Cine suntem

Platforma este operată de Nom Nom d.o.o., societate cu răspundere limitată înființată și înregistrată în mod valabil în Croația, având sediul Savska cesta 41, Zagreb, 10000, Croația, OIB 62444693223. Activitatea Nom Nom constă în servicii de intermediere și augmentare ale serviciilor prestate de către Localuri către dumneavoastră.

4. Scopul serviciilor

Prin intermediu Serviciilor noastre urmărim să oferim Localurilor mijloacele necesare pentru a prelua comenzi direct de la clienții aflați în incinta Localului, prin intermediul Dispozitivelor Mobile. Platforma permite unui Administrator să creeze o versiune digitală a meniului, oferă clienților Localului posibilitatea de a viziona și comanda din acest meniu și transmite comenzile respective Ospătarilor responsabili, în conformitate cu felul în care această responsabilitate este configurată de către Administrator.

Accesul la Web Site este permis pentru orice persoană care îl accesează, fără a necesita crearea unui cont de utilizator. Web Site-ul permite accesul la informații sub formă de, dar fără limitare la, text, materiale video, imagini, date de contact.

Serviciile prestate pot fi utilizate doar de către persoane care au creat un Cont de Utilizator, astfel cum este definit in Secțiunea 5 de mai jos, pe Web Site și/sau Aplicații. Acestea includ, dar fără a se limita la, Servicii care permit unui Administrator să înregistreze o companie în platformă împreună cu toate informațiile necesare unui client, precum informații despre Locație, meniu, produse, prețuri și ospătari, Servicii care permit unui utilizator să vizioneze meniul disponibil într-o locație, să comande și să efectueze plata aferentă unei asemenea comenzi prin procesul de plăți oferit prin Aplicații (dacă este disponibil), Serviciile care permit unui Ospătar să vizioneze comenzile si cererile plasate de fiecare masă arondată și să interacționeze cu ele, precum și alte Servicii prestate pentru Utilizatorii Înregistrați în Aplicații.

Datorită faptului că Serviciile pretate de Nom Nom sunt diverse și se extind și sunt modificate constant în scopul îmbunătățirii și extinderea acestora, numărul și caracteristicile serviciilor, precum și regimul prestării serviciilor pot fi modificate în orice moment de către Nom Nom. Dacă un Utilizator nu este de acord cu T&C în forma modificată a acestora, acesta sau aceasta trebuie să se abțină de la utilizarea Platformei din acel moment. Nom Nom nu este responsabilă pentru utilizarea Platformei de către orice Utilizator care face acest lucru fără a fi de acord cu T&C.

5. Crearea unui cont de utilizator

Pentru a utiliza pe deplin Serviciile, veți crea un cont de utilizator prin completarea formularului de înregistrare electronică, disponibil prin butonul “Înregistrare” din oricare dintre Aplicații. Veți completa toate câmpurile marcate ca fiind obligatorii în respectivul formular de înregistrare electronică. Oricare câmpuri pot fi modificate de către Utilizatorul Înregistrat după crearea Contului de Utilizator, în orice moment în timpul înregistrării sau utilizării Web Site-ului și/sau Aplicațiilor. Un cont de Utilizator cu parolă și nume de utilizator/adresă de email va permite Utilizatorului Înregistrat să acceseze Aplicația din care a fost creat. În cazul refuzului de a furniza informațiile obligatorii solicitate în timpul înregistrării Contului de Utilizator, Nom Nom este îndreptățită să refuze înregistrarea.

În cazul în care un Utilizator are deja un cont creat în oricare dintre Aplicațiile Nom Nom și dorește să capete acces la o altă Aplicație, Utilizatorul va accesa aplicația la care dorește să capete acces folosind datele înregistrate anterior și va răspunde pozitiv când sistemul îl întreabă dacă dorește să capete acces.

La crearea Contului De Utilizator, vi se va solicita să citiți și să acceptați T&C. Prin apăsarea butonul “Accept”, veți fi de acord în mod explicit și voluntar cu prevederile T&C, declarând că ați citit acești T&C și că vă obligați să îi respectați. Nom Nom poate păstra fișiere jurnal cu adresa IP a Utilizatorilor pe serverele sale, precum și oricare alte informații, necesare pentru identificarea Utilizatorului Înregistrat și reproducerea acordului Utilizatorului privind T&C, în cazul apariției unor litigii.

Înregistrarea persoanelor fizice fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă (cum ar fi persoane cu vârsta sub 18 ani) ca Utilizatori Înregistrați în Aplicații nu este permisă. Părinții care exercită drept de custodie, tutorii sau reprezentanții legali ai respectivului minor sunt responsabili pentru toate daunele cauzate de acesta din urmă Nom Nom, Localurilor și oricăror terți, în procesul de înregistrare sau utilizare a Serviciilor, precum și pentru toate daunele care derivă din date false sau oricare declarație mincinoasă sau înșelătoare.

În completarea câmpurilor din formularul de înregistrare a Contului de Utilizator, viitorul Utilizator Înregistrat este obligat să treacă datele de identificare complete și veridice ale acestuia, precum și toate celelalte informații necesare. Utilizatorul Înregistrat garantează că informațiile furnizate la momentul înregistrării Contului de Utilizator sunt veridice, complete și exacte. Utilizatorul Înregistrat este responsabil să mențină acuratețea și să indice orice modificări în detaliile Contului de Utilizator. În cazurile în care sunt înregistrate date false cu privire la un Cont de Utilizator, Nom Nom este îndreptățită să înceteze sau să suspende imediat și fără notificare prealabilă prestarea Serviciilor, utilizarea Platformei și Contul de Utilizator.

6. Restricții generale de utilizare

Nom Nom vă acordă, prin prezenta, permisiunea de a accesa și utiliza Serviciile, sub rezerva următoarelor condiții exprese, și confirmați că nerespectarea, de către dumneavoastră, a oricăror dintre aceste condiții, va constitui o încălcare a acestor T&C din partea dumneavoastră:

 1. sunteți de acord să nu distribuiți nicio parte sau părți din Platformă sau Servicii, inclusiv, dar fără a se limita la orice conținut, în orice format, fără autorizația prealabilă scrisă a Nom Nom, cu excepția situației în care Nom Nom vă pune la dispoziție mijloacele necesare pentru respectiva distribuție prin funcțiile oferite de Servicii;
 2. sunteți de acord să nu modificați sau schimbați nicio parte a Platformei sau vreunul dintre Servicii;
 3. sunteți de acord să nu accesați vreo parte a Platformei prin nicio tehnologie sau mijloace, cu excepția paginilor din cadrul Site-urilor în sine, aplicațiilor mobile, sau orice alte mijloace indicate în mod expres de Nom Nom pentru acest scop;
 4. sunteți de acord să nu (și să nu încercați să) evitați, dezactivați sau interferați în alt fel cu orice funcții legate de securitate ale Serviciilor sau funcții care (i) împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea Conținutului sau (ii) care impun limitări asupra utilizării Serviciilor sau conținutului accesibil prin intermediul Serviciilor;
 5. sunteți de acord să nu folosiți sau lansați niciun sistem automat (inclusiv, dar fără a se limita la, niciun robot, program de tip spider sau cititor offline) care accesează Serviciile prin căi ce transmit mai multe mesaje de solicitare către serverele Nom Nom într-un anumit interval de timp decât ar putea produce, în mod rezonabil, o ființă umană în același interval prin intermediul unui browser web sau a unui dispozitiv mobil, disponibile publicului larg, standard (și anume, nemodificate);
 6. sunteți de acord să nu colectați sau adunați nicio informație cu caracter personal a niciunui utilizator al Site-urilor și al vreunui Serviciu (și sunteți de acord că această clauză va include denumirile conturilor);
 7. sunteți de acord să nu accesați Conținut pentru niciun alt scop, în afară de scopul și permisiunea implicate de funcționarea normală a Serviciilor.
 8. nu veți copia, reproduce, distribui, transmite, difuza, afișa, vinde, licenția sau exploata în alt fel niciun Conținut pentru niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al Nom Nom sau al respectivilor licențiatori de Conținut.

Nom Nom acordă operatorilor motoarelor publice de căutare permisiunea de a utiliza programe de tip spider pentru a copia materiale de pe site cu unicul scop de a elabora indici de căutare disponibili publicului în legătură cu materialele, dar nu cache sau arhive ale respectivelor materiale. Nom Nom își rezervă dreptul de a revoca aceste excepții, fie în general, fie în anumite situații.

Sunteți de acord că sunteți unicul responsabil (și că Nom Nom nu poartă nicio responsabilitate față de Dvs. și față de niciun alt terț) pentru orice încălcare a obligațiilor ce vă revin în conformitate cu Condițiile și pentru consecințele (inclusiv orice pierderi sau daune pe care le poate suferi Nom Nom) rezultate dintr-o asemenea încălcare.

7. Răspunderea părților

7.1. Răspunderea utilizatorilor privind utilizarea Platformei

Utilizatorul este în mod exclusiv și deplin responsabil pentru felul în care utilizează Aplicațiile, precum și pentru consecințele acestei utilizări, inclusiv pentru eventualele prejudicii produse ca urmare a utilizării Aplicațiilor, atât față de Nom Nom, cât și față de Localuri și față de terți. Pe cale de consecință, Nom Nom nu poate fi ținută răspunzătoare pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorilor, Localurilor sau terților prin sau ca urmare a utilizării Aplicațiilor.

Totodată, în nicio situație Nom Nom nu poate fi ținută răspunzătoare cu privire la o eventuală încălcare a drepturilor unei persoane (localuri sau terți) de către Utilizatori ca urmare a utilizării Aplicațiilor.

Nom Nom depune toate eforturile ca informațiile disponibile în Platformă să fie corecte și actualizate, însă nu garantează autenticitatea și deplinătatea conținutului și nu își asumă termene pentru actualizarea informațiilor, cu excepția cazului în care se specifică altfel în Platformă. Nom Nom depune toate eforturile pentru a furniza Serviciile în vederea utilizării normale de către Utilizator, dar nu este obligată și nu garantează că Serviciile furnizate vor satisface cerințele Utilizatorului sau că Serviciile vor fi continue, la timp și sigure. Prin acceptarea acestor T&C, Utilizatorul declară că utilizarea Serviciilor furnizate va fi în întregime pe riscul său și pe răspunderea sa, și este de acord că Nom Nom nu va fi răspunzătoare pentru orice daune care pot fi suferite de către Utilizator în cursul utilizării Platformei, exceptând cazul în care respectivele daune sunt cauzate de Nom Nom în mod intenționat sau sunt datorate culpei sale grave.

Nom Nom nu va fi răspunzătoare pentru conținutul și informațiile oricăror terți, incluzând, dar fără limitare la, reclame, bannere sau alt tip de materiale promoționale, plasate oriunde în Platformă.

7.2. Limitarea răspunderii privind Serviciile Localurilor

Nom Nom nu răspunde în nicio situație pentru relația Utilizator – Localuri în urma interacțiunii prin cadrul Aplicațiilor, pentru serviciile Localurilor și/sau alte asemenea.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul înțelege și acceptă că interacționează cu Localurile pe propria răspundere. Astfel Utilizatorul înțelege și acceptă că Nom Nom pune la dispoziția acestuia un mijloc de efectuare a comenzilor și interacțiune cu Ospătarii însă în nicio situație listarea unui Local în cadrul Aplicațiilor nu reprezintă o recomandare și/sau o garanție a Nom Nom cu privire la serviciile Localului. În acest sens, Utilizatorul înțelege și acceptă că Nom Nom nu verifică în prealabil: serviciile Localului, inclusiv prețurile și meniul, și nici îndeplinirea condițiilor legale de funcționare ale acestuia.

De asemenea, Utilizatorul înțelege și acceptă că Nom Nom preia informații despre Localuri de la acestea și nu poate fi ținută responsabilă în cazul în care orice informații cu privire la acestea nu sunt corecte (precum adresă, număr de telefon, număr de locuri, imagini, meniu, prețuri, ingrediente etc.). Totodată, Nom Nom nu poate fi ținută responsabilă pentru nicio altă informație făcută publică în cadrul Platformei, dacă aceasta este preluată de la terțe parți.

Nu în ultimul rând, Utilizatorul înțelege și acceptă că Nom Nom intermediază interacțiunea dintre Utilizator și Local, însă nu are control asupra modului în care Localul onorează comenzile sau orice altă interacțiune. Pentru acest motiv, Nom Nom nu poate fi ținută responsabilă dacă o cerere nu poate fi onorată, sau este onorată necorespunzător de către local.

Nom Nom urmărește să ofere un serviciu de calitate și, ca atare, vă solicităm să ne contactați utilizând secțiunea contact din cadrul Web Site-ului sau Aplicațiilor sau detaliile de contact disponibile în acești Termeni și Condiții de Utilizare în cazul în care există o problemă cu Serviciile prestate de aceștia. Monitorizăm îndeaproape Localurile partenere și este deosebit de important pentru noi ca acestea să respecte standardele noastre și să ne ajute să păstrăm o bună reputație cu utilizatorii noștri. Cu toate acestea, Nom Nom nu va avea nicio răspundere cu privire la Serviciile prestate de către Localuri.

Este responsabilitatea dumneavoastră să informați Localul sau unul dintre Ospătarii acestuia înainte de plasarea comenzii în cazul în care suferiți de o alergie. Nom Nom nu poate garanta că produsele vândute de către Localuri sunt fără alergeni.

Puteți avea opțiunea de a comanda băuturi alcoolice și/sau produse din tutun de la anumite Localuri. Persoanele care plasează o comandă pentru alcool și/sau produse din tutun de la un Local trebuie să aibă peste 18 ani . Băuturile alcoolice și produse din tutun pot fi vândute doar persoanelor peste 18 ani, conform cu legislația în vigoare. Prin plasarea unei comenzi care include alcool sau produse din tutun, confirmați că aveți cel puțin 18 ani. Nom Nom își rezervă dreptul de a refuza să permită plasarea unei comenzi care include alcool de către oricare persoană care nu pare sau nu poate dovedi că are peste 18 ani. Nom Nom și Localurile partenere își rezervă, de asemenea, dreptul a refuza să servească alcool către oricare persoană care este sau pare a fi sub influența băuturilor alcoolice sau drogurilor.

Înțelegeți faptul că comanda dumneavoastră poate fi procesată imediat după ce ați plasat comanda și, ca atare, dreptul dumneavoastră de a anula sau modifica comanda este limitat. În cazul în care doriți să anulați sau să modificați o comandă trebuie să faceți acest lucru prin cadrul Aplicației sau contactând un Ospătar cât de repede posibil.

Nom Nom și Localul își rezervă dreptul de a anula orice comandă, înainte de livrarea acesteia, în cazul în care respectiva comandă nu poate fi onorată sau se refuză onorarea ei din orice motiv. Nu vi se vor factura comenzile anulate în conformitate cu prezenta clauză. Oricare plată efectuată înainte de anularea unei comenzi de către Nom Nom sau un Local va fi rambursată, de regulă utilizând aceeași metodă pe care ați utilizat-o pentru plata comenzii dumneavoastră.

Toate vânzările sunt finale dată fiind natura produselor de a nu fi potrivite pentru revânzare. Dacă produsele livrate nu corespund cu cele comandate vă rugăm să contactați Localul sau unul dintre Ospătari înainte de a cere nota de plată, pentru a corecta situația.

7.3. Limitarea răspunderii privind funcționarea Platformei

În măsura permisă de lege, Nom Nom furnizează Serviciile în forma "existentă" și "disponibilă" și nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, privind conținutul sau disponibilitatea Serviciilor, sau privind faptul că acestea vor fi furnizate la timp și fără erori sau că defectele vor fi corectate. Sub rezerva celor prevăzute mai jos, nici Nom Nom, nici oricare Local nu vor avea nicio răspundere față de dumneavoastră pentru oricare pierderi sau daune directe, indirecte, speciale sau conexe născute din contract, în baza legii (inclusiv din neglijență) sau care iau naștere altfel din utilizarea dumneavoastră sau imposibilitatea dumneavoastră de utilizare a Serviciilor noastre. În cazul în care Nom Nom sau Localul este găsit răspunzător față de dumneavoastră, răspunderea noastră totală cumulată este limitată la prețul de cumpărare al produselor pe care l­ați plătit în cadrul comenzii dumneavoastră. Acest lucru nu exclude sau limitează în niciun mod răspunderea Nom Nom sau a oricărui Local pentru orice problemă pentru care ar fi ilegal să excludă sau să încerce să excludă răspunderea, inclusiv răspunderea pentru decesul sau vătămarea personală cauzată de neglijență sau pentru fraudă sau declarație frauduloasă.

Nom Nom nu va fi răspunzător pentru daunele sau pierderile de profit suferite de către Utilizator sau oricare terți, născute ca urmare a încetării, modificării sau limitării Serviciilor sau dezactivării Contului de Utilizator, datorită încălcării de către Utilizator a acestor T&C sau a legislației în vigoare, sau datorită unor informații sau decizii emise de autorități competente.

Nom Nom nu poate garanta că un Local alege să folosească vreunul dintre mijloacele de plată existente în Aplicații și nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, privind disponibilitatea unui mijloc de plată anume în cadrul unui Local, sau că aceste mijloace de plată acceptate de Local nu se vor schimba.

Totodată, deși Nom Nom depune tot efortul pentru asigurarea securității Platformei, Nom Nom nu răspunde în cazul în care din orice motiv telefoanele, tabletele sau calculatoarele utilizatorilor sunt afectate ca urmare a utilizării acesteia. Totodată, Nom Nom nu răspunde dacă utilizatorii înțeleg să își instaleze Aplicațiile pe sisteme (telefoanele, tabletele sau calculatoarele) care nu sunt compatibile cu acestea, inclusiv în ipoteza în care funcționarea acestor sisteme le este afectată.

Platforma conține linkuri către website-uri care nu sunt deținute de Nom Nom. Aceste linkuri sunt furnizate pentru a oferii informații adiționale, însă fără a avea responsabilitatea conținutului, securității, a politicilor de confidențialitate sau a oricărui lucru furnizat de terțe site-uri.

7.4. Repararea prejudiciului de către Nom Nom

În orice situație în care răspunderea Nom Nom ar putea fi angajată, Nom Nom nu răspunde decât în limita prețului plătit de către Utilizatori pentru utilizarea Platformei și nu este obligată în nici un caz să repare beneficiul nerealizat de către Utilizatori, pierderi de profit și/sau alte daune indirecte cauzate acestora.

8. Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile, titlurile sau interesele în și cu privire la Servicii sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Nom Nom, în calitate de deținător sau licențiat al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Platformei noastre și asupra materialului publicat pe aceasta. Aceste opere sunt protejate de drepturi de autori, mărci, legi croate și alte tratate internaționale. Nicio prevedere din acești Termeni și Condiții de Utilizare nu vă conferă dreptul de a utiliza numele Nom Nom sau oricare dintre mărcile, logo­urile, numele de domeniu, alte caracteristici comerciale distinctive sau alte materiale protejate prin drepturi de autor ale Nom Nom. Oricare păreri, comentarii sau sugestii pe care le puteți furniza cu privire la Nom Nom sau Servicii sunt voluntare în întregime și Nom Nom va fi liber să utilizeze aceste păreri, comentarii sau sugestii astfel cum consideră corespunzător și fără nicio obligație față de dumneavoastră. Nu puteți copia, reproduce, republica, descărca, difuza, transmite, pune la dispoziția publicului sau utiliza altfel niciun conținut de pe Platforma noastră, inclusiv text, elemente de design, grafică, interfețe și ilustrații, în niciun mod, exceptând pentru utilizarea acestora în scop personal, necomercial.

Serviciile pot conține link­uri la website ­uri sau resurse ale terților. Confirmați și sunteți de acord că nu suntem responsabili sau răspunzători pentru: (i) disponibilitatea sau acuratețea respectivelor website­uri sau resurse sau (ii) conținutul, produsele sau serviciile aflate pe sau disponibile din respectivele website­uri sau resurse. Link­urile la respectivele website­uri sau resurse nu constituie nicio aprobare sau asociere de către sau a Nom Nom cu privire la respectivele website­uri sau resurse sau conținutul, produsele sau serviciile disponibile din respectivele website­uri sau resurse. Recunoașteți responsabilitatea exclusivă pentru și vă asumați întreg riscul ce derivă din utilizarea de către dumneavoastră a oricăror asemenea website­uri sau resurse.

Totodată, în Platformă pot fi publicate elemente de text, grafică, foto sau video pentru care Localurile sau alte terțe părți ar putea deține drepturi de proprietate intelectuală. Și într-o atare situație, Utilizatorii sunt obligați să respecte drepturile de proprietate intelectuală și să se abțină de la orice act care ar duce la încălcarea acestora.

9. Ștergerea, suspendarea sau închiderea contului de utilizator

Fiecare Utilizator Înregistrat este îndreptățit să șteargă Contul său de Utilizator folosind funcția dedicată acestui lucru, existentă în toate Aplicațiile, sau contactând Nom Nom la contact@nomnom-app.com. Nom Nom se va conforma oricărei cereri de dezactivare în termen de 30 de zile de la primirea respectivei cereri.

Oricare dezactivare nu va afecta obligațiile unui Utilizator Înregistrat față de Nom Nom, Localurile partenere sau terți potrivit sau ca urmare a Termenilor și Condițiilor de Utilizare (incluzând, dar fără limitare la proprietate intelectuală, despăgubire și limitare a răspunderii), menite să subziste respectivei dezactivări.

Nom Nom poate dezactiva un Cont de Utilizator sau să suspende accesul la Platformă sau Servicii în cazul în care un Utilizator Înregistrat încalcă Termenii și Condițiile de Utilizare sau pentru altă conduită necorespunzătoare, la libera alegere a Nom Nom și fără notificare prealabilă.

În cazul dezactivării Contului de Utilizator, Nom Nom va fi îndreptățit să sisteze imediat accesul respectivei persoane la Platformă și/sau Servicii. În acest caz, Nom Nom nu va fi răspunzător pentru daunele și pierderile de profit suferite de către Utilizatorul Înregistrat sau terți, născute ca urmare a sistării accesului la un Cont de Utilizator.

10. Date cu caracter personal și colectarea informațiilor

Nom Nom colectează datele personale ale Utilizatorilor în limitele, scopurile și condițiile prevăzute in T&C. Prin descărcarea, instalarea și utilizarea Aplicațiilor, precum și prin crearea Contului de Utilizator, Utilizatorul acordă Nom Nom dreptul de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal introduse în Platformă. Dispozițiile Politicii de Confidențialitate se aplică în mod corespunzător.

11. Materialul sau datele încărcate

Oricare material pe care îl încărcați pe Platforma noastră, sau datele pe care le colectăm potrivit Secțiunii 10 de mai sus, vor fi considerate neconfidențiale și nepurtătoare de drepturi, și dumneavoastră confirmați și sunteți de acord că vom avea dreptul de a utiliza, copia, distribui, vinde și dezvălui terților oricare asemenea material sau date în orice scop legat de activitatea noastră. În măsura în care respectivul material este protejat prin drepturi de proprietate intelectuală, ne acordați o licență perpetuă, globală, scutită de redevențe, pentru a utiliza, copia, modifica, distribui, vinde și dezvălui terților oricare asemenea material sau date în oricare scop aferent activității noastre. În cazul în care aceste date constituie date cu caracter personal, prelucrarea acestora va fi făcută în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate și legislația aplicabilă.

12. Modificări

Putem revizui acești Termeni și Condiții de Utilizare în orice moment prin modificarea acestei pagini. Este de datoria dumneavoastră să verificați această pagină periodic și să luați cunoștință de orice modificări aduse, având în vedere că sunt obligatorii pentru dumneavoastră. Confirmați și sunteți de acord că continuarea utilizării Serviciilor noastre va constitui acceptarea de către dumneavoastră cu privire la oricare prevederi din Termenii și Condițiile de Utilizare astfel cum acestea pot fi aplicabile la momentul la care utilizați Platforma. În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile din Termenii și Condițiile de Utilizare, vă rugăm să solicitați dezactivarea Contul dumneavoastră de Utilizator și să întrerupeți utilizarea Serviciilor noastre.

13. Separabilitate

Dacă oricare prevedere din acești Termeni și Condiții de Utilizare va fi considerată nulă, ilegală sau neaplicabilă, acest lucru nu va atrage nulitatea tuturor prevederilor sau altor părți din acestea. Prevederea nulă va fi înlocuită de norme de drept imperative sau de practica sau cutumele consacrate și restul prevederilor vor continua să fie în deplină vigoare și efect.

14. Întreg acordul

Acești Termeni și Condiții de Utilizare, împreună cu Politica de Confidențialitate, conțin întreg acordul între părți cu privire la obiectul acestora și înlocuiesc toate acordurile, aranjamentele și înțelegerile anterioare între părți cu privire la obiectul acestora.

15. Lege și jurisdicție

Acești Termeni și Condiții de Utilizare sunt guvernate de legea croată și instanțele croate vor avea competența asupra oricărei pretenții născute din sau cu privire la oricare utilizare a Serviciilor noastre.

Începând cu 15 februarie 2016, un mecanism alternativ de soluționare a diferendelor este disponibil pentru consumatorii ce achiziționează bunuri sau servicii on­line. Mai multe informații despre și acces la platforma on­line soluționare a diferendelor puteți găsi prin accesarea următorului link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

16. Alte dispoziții

Prezentul document a fost aprobat în data de 01 aprilie 2019 și își va produce efectele începând cu această dată.

Pentru orice aspecte legate de utilizarea Platformei ne puteți contacta folosind adresa de email: contact@nomnom-app.com.