Politica de Confidențialitate

1. Cine suntem

Nom Nom d.o.o. (în continuare „Nom Nom”, „noi” sau alte trimiteri similare) este o societate cu răspundere limitată, înființată și înregistrată în mod valabil în Croația, având sediul în Savska cesta 41, Zagreb, 10000, Croația, OIB 62444693223.

Colectăm și prelucrăm mai multe categorii de date cu caracter personal din partea dumneavoastră în calitate de utilizator al site-ului web nomnom-app.com si nomnom-app.ro (în continuare “Site-ul Web”) și al aplicațiilor pentru mobil „Nom Nom”, aplicațiilor pentru mobil „Nom Nom Waiter” și aplicației web „Nom Nom Admin” disponibilă la adresa admin.nomnom-app.com (“Aplicațiile”), fapt care ne face un operator de date cu privire la aceste date în conformitate cu legislația privind protecția datelor din Uniunea Europeană.

Abordăm protecția datelor dumneavoastră extrem de serios și această notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal descrie politicile și practicile noastre referitoare la modul în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal – respectiv ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele, precizând totodată drepturile dumneavoastră privind protecția datelor.

Vă rugăm să citiți această Notă de Informare privind Protecția Datelor cu atenție pentru a înțelege modul în care gestionăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

Cu excepția cazului în care sunt definiți altfel în prezenta Notă de Informare privind Protecția Datelor, toți termenii scriși cu majuscule utilizați în prezentul document au aceleași înțelesuri ca în Condițiile noastre de Utilizare disponibile la https://api.nomnom-app.com/1.0/general/terms-and-conditions/nom-nom-mobile-client/active?culture=ro .

2. Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele cu Caracter Personal pot fi colectate sau accesate în mai multe moduri, inclusiv:

 1. direct de la dumneavoastră (din datele completate de dumneavoastră în formularul pe Site-ul Web sau în Aplicații);
 2. observate de noi atunci când navigați pe Site-ul nostru Web sau în Aplicațiile noastre (IP, navigare site web, comenzi, etc.).

2.1. Date furnizate de dumneavoastră în mod direct

În calitate de vizitator, nu trebuie să furnizați date cu caracter personal pentru a utiliza Site-ul Web, însă acest lucru este necesar pentru crearea unui cont, care permite accesul la Aplicații.

În plus, datele cu caracter personal care sunt furnizate de vizitatori în mod specific și voluntar pot fi colectate prin Site-ul Web sau prin Aplicații, după cum urmează:

2.1.1. Crearea contului

Aplicațiile noastre utilizează formulare prin care vă puteți crea un cont, care includ câmpuri precum numele și prenumele, data nașterii, sexul biologic, adresa de email, adresa și țara de domiciliu, un nume de utilizator și parola. În urma creării unui cont, utilizatorul are opțiunea de a încărca și o poză de profil.

Prelucrăm aceste date pe baza temeiului juridic al executării unui contract cu utilizatorii, pentru a vă putea permite să vă autentificați ușor în Aplicațiile noastre și să le folosiți. Aceste date vor fi păstrate pe durata existenței contului de utilizator, până când utilizatorul șterge / dezactivează contul.

2.1.2. Informații administrative

Aplicația pentru administratori, “Nom Nom Admin” utilizează formulare pentru crearea și modificarea tuturor entităților necesare pentru funcționarea unui restaurant în cadrul platformei noastre, incluzând, dar fără a se limita la:

 1. companie,
 2. locație,
 3. meniu,
 4. produse,
 5. ospătari.

În plus, este posibil să vă solicităm, în mod manual sau prin intermediul unor mecanisme automatizate și în limita legală, să oferiți detalii suplimentare care atestă calitatea dumneavoastră de reprezentant oficial al companiei sau companiilor create în platforma noastră.

Prelucrăm aceste date pentru a vă putea permite să listați restaurantul dumneavoastră în cadrul platformei noastre și pentru a preveni și detecta actele de fraudă.

Aceste date sunt stocate pe durata existenței contului dumneavoastră. În cazul în care ștergerea uneia dintre aceste entități este dorită sau necesară, utilizatorul trebuie să contacteze Nom Nom, care va opera această operațiune manual, în urma validării cererii, pentru a asigura integritatea și corectitudinea datelor rămase.

2.1.3. Plasarea unei comenzi

Atunci când plasați o comandă prin intermediul Aplicațiilor noastre, este posibil să vă solicităm, de asemenea, informații referitoare la plată și oricare preferințe (de ex. preferințele alimentare, alergeni, etc.) pe care le aveți pentru comanda dumneavoastră.

Prelucrăm aceste date pe baza temeiului juridic al executării unui contract cu utilizatorii, pentru:

 1. a asigura procesarea comenzilor și livrarea acestora către dumneavoastră,
 2. a comunica cu dumneavoastră cu privire la comenzi, și
 3. a încasa plăți și a efectua rambursări.

Pe lângă aceste informații, sistemul nostru va stoca în mod automat detalii privind conținutul, data și metoda de plată folosită pentru comanda dumneavoastră. Aceste date sunt folosite pentru a vă oferii atât dumneavoastră cât și restaurantelor un istoric al comenzilor.

Aceste date sunt stocate pe durata existenței contului dumneavoastră.

2.1.4. Identificarea restaurantelor disponibile pentru dumneavoastră

Pentru a vă putea oferi o listă cu restaurantele disponibile pentru dumneavoastră, va trebui să ne comunicați adresa sau locația dumneavoastră.

Aceste informații pot fi colectate în mod automat și stocate în fișiere log.

2.1.5. Formular de contact sau înregistrarea reclamațiilor

Aplicațiile noastre vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a ne trimite un mesaj prin formularul de contact și de a formula o reclamație în cadrul secțiunii specifice. Datele pe care le furnizați în formularul de contact sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră și/sau pentru a ține o evidență a reclamațiilor și solicitărilor dumneavoastră, precum și pentru alte aspecte similare.

Aceste date sunt stocate pe durata existenței contului dumneavoastră.

În plus, putem utiliza oricare dintre datele indicate în acest punct 2.1 în baza interesului nostru legitim, pentru a vă oferi un conținut cât mai potrivit pentru Site-ul Web sau pentru Aplicații, emailuri și newslettere, pentru a îmbunătăți și promova produsele și serviciile noastre, precum și în scopuri administrative, legale și de detectare a fraudelor.

2.2. Utilizarea Site-ului și a Aplicațiilor

Site-ul Web și Aplicațiile colectează anumite informații în mod automat și le stochează în fișiere log. Informațiile pot include adresele protocolului de internet (IP), regiunea sau locația generală de unde computerul sau dispozitivul dumneavoastră accesează internetul, tipul browser-ului, sistemul de operare și alte informații de utilizare privind utilizarea Site-ului Web sau Aplicațiilor, inclusiv un istoric al paginilor pe care le vizualizați.

Utilizăm aceste informații pentru a ne ajuta să concepem site-ul nostru astfel încât să corespundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor noștri. De asemenea, putem utiliza adresa dumneavoastră IP pentru a ne ajuta să diagnosticăm problemele pe care le avem cu serverul nostru și pentru a administra Site-ul nostru Web și Aplicațiile noastre, pentru a analiza tendințe, a urmări fluctuațiile vizitatorilor și a aduna informații demografice generale care să ne ajute să identificăm preferințele vizitatorilor.

3. Cum facem schimb de informații

Vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopurile și către terțele părți descrise mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii aplicabile.

3.1. Divulgarea către terțe părți

Putem divulga părțile strict necesare ale informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, care sunt necesare a fi cunoscute, următoarelor categorii de terțe părți:

 1. Restaurantelor Partenere, cărora Nom Nom le divulgă conținutul comenzilor și instrucțiuni speciale, pentru a procesa respectivele comenzi
 2. Societăților care ne furnizează produse și servicii (persoane împuternicite de operatori), cum ar fi:
  1. agenții media, precum cele care organizează campanii promoționale și cele care administrează Site-ul Web sau Aplicația;
  2. servicii website: analitice, publicitare;
  3. agenții de infrastructură (alte părți care administrează newsletter-ul prin email, marketingul de tip SMS sau alte tipuri de marketing, suportul oferit clienților sau activitățile de vânzări în numele nostru);
  4. furnizorii de sisteme de tehnologia informației și suport, inclusiv arhivarea emailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de dezastru și securitate cibernetică.
 3. Societăților implicate în operarea Site-ului nostru Web sau Aplicațiilor noastre, atunci când nu ne furnizează un serviciu.
 4. Altor părți cum ar fi autorități și instituții publice, contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesioniști externi, atunci când activitatea lor impune cunoașterea acestora sau atunci când legea ne impune să le divulgăm.

De asemenea, putem divulga informațiile dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți

 1. dacă solicitați sau autorizați acest lucru;
 2. persoanelor care dovedesc autoritatea legală de a acționa în numele dumneavoastră;
 3. atunci când este în interesul nostru legitim să procedăm astfel pentru a ne desfășura, extinde și dezvolta activitatea
  1. în cazul în care vindem orice activitate sau active aferente Site-ului Web sau Aplicațiilor la care sunteți abonat, putem divulga informațiile dumneavoastră cu caracter personal potențialului cumpărător al respectivei activități sau respectivelor active, pentru a asigura faptul că activitatea continuă ca o întreprindere funcțională;
  2. dacă Nom Nom sau o parte semnificativă din toate activele sale sunt achiziționate de o terță parte, caz în care informațiile cu caracter personal deținute de Nom Nom vor constitui în mod automat o parte din activele transferate;
 4. dacă avem o obligație de a divulga sau împărtăși informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta oricare obligație legală, oricare solicitare legală din partea autorităților guvernamentale și astfel cum poate fi impus pentru a îndeplini cerințele privind securitatea națională sau aplicarea legii sau pentru a preveni o activitate ilegală;
 5. pentru a răspunde la orice pretenții, pentru a ne proteja drepturile sau pentru a proteja drepturile unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau a preveni orice activitate ilegală, sau
 6. pentru a proteja drepturile, bunurile sau siguranța Nom Nom, a angajaților, clienților, furnizorilor noștri sau a altor persoane.

Unii dintre acești destinatari (inclusiv afiliații noștri) pot utiliza datele dumneavoastră în țări care nu fac parte din Spațiul Economic European. Vă rugăm să vedeți Secțiunea 4 de mai jos pentru mai multe detalii în acest sens.

3.2. Restricții privind utilizarea informațiilor cu caracter personal de către destinatari

Oricare terțe părți cu care alegem să împărtășim informațiile dumneavoastră cu caracter personal conform celor de mai sus sunt limitate (prin lege și contractual) în capacitatea lor de a utiliza informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile specifice identificate de noi. Ne vom asigura întotdeauna că oricare terțe părți cu care alegem să împărtășim informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt supuse obligațiilor privind protecția datelor și securitate conforme cu această Notă de Informare privind Protecția Datelor și cu legile aplicabile. Cu toate acestea, pentru evitarea dubiului, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci când divulgarea nu constituie decizia noastră.

Exceptând astfel cum este detaliat mai sus în mod expres, nu vom împărtăși, vinde sau închiria niciodată oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal către oricare terță parte fără notificarea dumneavoastră și, dacă este cazul, fără obținerea consimțământului dumneavoastră.

4. Transferuri de informații în afara Spațiului Economic European

Informațiile cu caracter personal pot fi prelucrate de personal care activează în afara SEE care lucrează pentru noi sau terțe persoane împuternicite de operatori în scopurile menționate mai sus.

Atunci când furnizăm orice informații cu caracter personal referitoare la dumneavoastră oricăror persoane care lucrează pentru noi și care nu fac parte din SEE sau terțelor persoane împuternicite de operatori, vom lua măsurile adecvate pentru a asigura faptul că destinatarul protejează informațiile dumneavoastră cu caracter personal în mod adecvat în conformitate cu această Notă de Informare privind Protecția Datelor. Aceste măsuri includ:

 • în cazul prestatorilor de servicii cu sediul în SUA, încheierea acordurilor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană cu aceștia, sau asigurarea aderării acestora la Scutul de Confidențialitate UE-SUA (a se vedea https://www.privacyshield.gov/welcome), sau
 • în cazul prestatorilor de servicii cu sediul în alte țări în afara SEE, încheierea acordurilor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană cu aceștia.

Mai multe detalii privind măsurile pe care le luăm pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal în aceste cazuri pot fi puse la dispoziție de către noi la cerere, contactându-ne oricând (a se vedea secțiunea 8 de mai jos).

5. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată aveți anumite drepturi legale cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră. Nom Nom va respecta drepturile dumneavoastră individuale și va aborda motivele dumneavoastră de îngrijorare în mod adecvat

 1. Dreptul de retragere a consimțământului: Atunci când v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment;
 2. Dreptul la rectificare: Puteți beneficia din partea noastră de o rectificare a datelor cu caracter personal care vă vizează. Facem eforturi rezonabile pentru a menține datele cu caracter personal aflate în posesia noastră sau în controlul nostru, utilizate în mod constant, exacte, complete, actuale și relevante, în baza celor mai recente informații de care dispunem. În cazuri corespunzătoare, punem la dispoziție funcționalitate de unde utilizatorii au posibilitatea de a revedea și a rectifica datele lor cu caracter personal. De exemplu, puteți edita numele și prenumele, numărul de telefon, adresa și țara de domiciliu, sexul biologic, data de naștere, adresa de email și poza de profil asociate contului dumneavoastră prin meniul Setări din Aplicațiile noastre;
 3. Dreptul la limitarea prelucrării: Puteți beneficia din partea noastră de o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă:
  1. contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe perioada în care se verifică acuratețea acestora;
  2. prelucrarea este ilegală, și solicitați limitarea prelucrării mai curând decât ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  3. nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, însă dumneavoastră le solicitați în scopul formulării, exercitării sau apărării unor acțiuni în justiție, sau
  4. obiectați cu privire la prelucrare în perioada în care verificăm dacă temeiurile noastre legitime prevalează asupra motivelor dumneavoastră.
 4. Dreptul la acces: Ne puteți solicita informații referitoare la datele cu caracter personal pe care le deținem în privința dumneavoastră, incluzând informații privind categoriile de date cu caracter personal aflate în posesia noastră sau în controlul nostru, pentru ce sunt utilizate, de unde le-am colectat, dacă nu direct de la dumneavoastră, și căror persoane le-au fost divulgate, dacă este cazul. Vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal la cerere și puteți descărca datele dumneavoastră referitoare la contul dumneavoastră și comenzile dumneavoastră, dacă este cazul, utilizând secțiunea Setări din Aplicații;
 5. Dreptul la portabilitate: Începând cu 25 mai 2018 veți avea dreptul să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și să solicitați, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) către o altă organizație.
  1. prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automate;
  2. ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe consimțământul dumneavoastră, sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru semnarea sau executarea unui contract la care sunteți parte;
  3. datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt furnizate de către dumneavoastră, și
  4. transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu afectează în mod advers drepturile și libertățile altor persoane.

  Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod normal și lizibil electronic.

  Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod advers drepturile și libertățile altor persoane. Acest lucru poate fi aplicabil dacă o transmitere a datelor dumneavoastră cu caracter personal către o altă organizație implică, de asemenea, transmiterea datelor cu caracter personal ale altor persoane (care nu își dau consimțământul).

  Dreptul dumneavoastră de a beneficia de transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă respectiva transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

 6. Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în privința dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei solicitări dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând datele care sunt necesare:
  1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
  2. pentru conformarea cu o obligație legală care ne angajează;
  3. în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, sau
  4. pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.
 7. Dreptul la obiecție: Puteți obiecta, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din cauza situației dumneavoastră specifice, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, decât dacă putem demonstra temeiurile legitime care ne obligă și un interes care prevalează pentru prelucrarea sau pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție. Dacă obiectați cu privire la prelucrare, vă rugăm să indicați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse, în caz contrar acestea urmând a fi doar limitate. Puteți obiecta întotdeauna cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing-ul direct care s-a bazat pe interesul nostru legitim, indiferent de oricare motiv. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.
 8. Dreptul de a formula o plângere: Puteți formula o plângere la autoritatea privind protecția datelor:
  Nume:Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  Adresa:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
  Telefon:+40.318.059.211
  +40.318.059.212
  Fax:+40.318.059.602
  Email:anspdcp@dataprotection.ro

De remarcat:

 1. Perioada de timp: Vom încerca să soluționăm cererea dumneavoastră în termen de 15 zile. Începând cu 25 mai 2018, termenul este de 30 de zile și poate fi prelungit din motive specifice legate de un anumit drept legal sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În toate cazurile, dacă acest termen este prelungit, vă vom informa cu privire la durata prelungirii și motivele care au condus la aceasta.
 2. Limitarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi accesul la toate sau o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal din cauza dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.
 3. Lipsa identificării: În unele cazuri, este posibil să nu vă putem căuta datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care le-ați indicat în cererea dumneavoastră. În asemenea cazuri, în care nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu ne putem conforma solicitării dumneavoastră de a vă exercita drepturile legale descrise în prezenta secțiune, decât dacă ne furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră. Vă vom informa și vă vom oferi posibilitatea de a furniza asemenea detalii suplimentare.
 4. Exercitarea drepturilor dumneavoastră legale: Pentru a exercita drepturile dumneavoastră legale, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact furnizate în secțiunea 8 de mai jos.

6. Securitate

Nom Nom se angajează să protejeze informațiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, divulgării, modificării, indisponibilizării, accesului neautorizat și distrugerii și adoptă toate măsurile de protecție rezonabile pentru a păstra confidențialitatea informațiilor cu caracter personal, prin utilizarea măsurilor tehnice adecvate. Acestea includ utilizarea de criptări, parole de acces la sistemele noastre, utilizarea de software anti-virus și stocarea datelor folosind un furnizor de servicii de găzduire care respectă toate cerințele de protecție a datelor în vigoare și care ia toate masurile tehnice posibile pentru asigurarea securității acestora.

În cursul furnizării datelor dumneavoastră cu caracter personal către noi, informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate prin internet. Deși depunem toate eforturile pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, transmiterea informațiilor pe internet între dumneavoastră și noi nu este sigură în totalitate. Ca atare, nu putem garanta securitatea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le transmiteți pe internet și oricare asemenea transmitere este pe riscul dumneavoastră. De îndată ce primim informațiile dumneavoastră cu caracter personal, vom utiliza proceduri stricte și elemente de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la acestea.

7. Modificări aduse Politicii privind Protecția Datelor

Ne rezervăm dreptul, la libera alegere, de a modifica practicile noastre privind protecția datelor și de a actualiza și a aduce modificări la această notă de informare privind protecția datelor în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să consultați această notă de informare privind protecția datelor în mod constant. Această notă de informare privind protecția datelor este de actualitate de la data menționată în secțiunea 9, de mai jos. Vom trata datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră care să corespundă notei de informare privind protecția datelor în baza căreia acestea au fost colectate, cu excepția cazului în care dispunem de consimțământul dumneavoastră pentru a le trata diferit.

8. Informații de contact

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră cu privire la subiectul protecției datelor și oricare solicitări în exercitarea drepturilor dumneavoastră legale la următoarele detalii de contact: contact@nomnom-app.com, Savska cesta 41, Zagreb, 10000, Croația.

Vom investiga și vom încerca să soluționăm orice solicitare sau plângere privind utilizarea sau divulgarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă nu sunteți satisfăcuți de răspunsul nostru, puteți formula, de asemenea, o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe informații cu privire la această procedură sunt disponibile la: http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.

9. Alte dispoziții

Prezentul document a fost aprobat în data de 01 aprilie 2019 și își va produce efectele începând cu această dată.

Pentru orice aspecte legate de utilizarea Platformei ne puteți contacta folosind adresa de email: contact@nomnom-app.com.